top of page

סיפולוקס

פרויקט אישי

.מצאתי את הסיפולוקס הזה זרוק והייתי חייב לנסות לשחזר אותו

  .היה לי חשוב להעביר תחושה שהאוביקטים ישנים ועזובים 

bottom of page