קונקטיק

 סרטון שעשיתי בשיתוף עם

.אני הייתי אחראי על מידול וטיקסטור הסביבה ועל התאורה ורנדר של הפרויקט

מידול, טיקסטור, תאורה ורנדר

."CLUTCH animation house"