top of page

חיפושית

 .את החיפושית הזו עשיתי בזמני הפנוי

.חשבתי שזה יהיה נחמד ליצור אותה ואז לנסות לשתול אותה בסביבות שונות

פרויקט אישי

bottom of page