top of page

ויפו

תאורה ורנדר

 .ויפו היא סדרת ילדים על כלב מעופף שמתעופף בעולם

."הייתי חלק מצוות תאורה ורנדר שעבד על העונה השנייה של הסדרה ב"סנוובול

bottom of page