top of page

חיפושית

פרויקט אישי

 .את החיפושית הזו עשיתי בזמני הפנוי

.חשבתי שזה יהיה נחמד ליצור אותה ואז לנסות לשתול אותה בסביבות שונות

bottom of page