top of page

קרבופיקס

מידול, טיקסטור, אנימציה, תאורה ורנדר

."        " סרטון רפואי שעשיתי בשיתוף עם

.מכשיר שמקל על מנתחים לבצע תיקונים בעמוד השידרה

.אני עשיתי את כל עבודת התלת

bottom of page