top of page

סיפולוקס

.מצאתי את הסיפולוקס הזה זרוק והייתי חייב לנסות לשחזר אותו

  .היה לי חשוב להעביר תחושה שהאוביקטים ישנים ועזובים 

פרויקט אישי

bottom of page