StairStrider

.סרט תדמית שעשיתי בשיתוף עם                                    למוצר שנקרא סטייר סטרידר

.כסא גלגלים מיוחד שהופך את העליה במדרגות לקלה יותר

.עזר לי באנימצית דמויות טל ארביב

.מידול, טיקסטור, אנימציה (חלקי), תאורה ורנדר

"PUZZEL MEDIA"