top of page

קרבופיקס

."        " סרטון רפואי שעשיתי בשיתוף עם

.מכשיר שמקל על מנתחים לבצע תיקונים בעמוד השידרה

.אני עשיתי את כל עבודת התלת

מידול, טיקסטור, אנימציה, תאורה ורנדר

bottom of page