ויזה כאל

.סרטון שעשיתי בשיתוף עם                                                         לויזה כאל 

.אני הייתי אחראי על יצירת האלמנטים שקופצים מהכרטיס

מידול, טיקסטור, תאורה ורנדר

"CLUTCH animation house"